ยางพาราอัด

ยางพาราอัด

ใช้ในอุตสาหกรรมที่นอน เฟอร์นิเจอร์

ขนาด : สั่งตัดตามขนาด
Image

Product Description