ก้อนปลูกสังเคราะห์

ก้อนปลูกสังเคราะห์

ใช้สำหรับปลูกไม้ประดับแนวดิ่ง/ผักบางชนิด มีส่วนผสมของสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช มีอายุการใช้งาน 5-10 ปี

ขนาด : สั่งตัดตามขนาด
Image
Image
Image
Image

Product Description